Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό διεξάγει εξετάσεις που καλύπτουν τους τομείς Βιοχημείας, Ορμονών, Καρκινικών Δεικτών, Ανοσολογίας και Μικροβιολογίας. Η ποιότητα της ανάλυσης διασφαλίζεται μέσα από Εσωτερικά και Εξωτερικά Σχέδια Ποιοτικού Ελέγχου (ESEAP, RIQAS).