Όταν ξεκινήσαμε το 1988, η εξωσωματική γονιμοποίηση ήταν μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη. Σήμερα, χρησιμοποιείται επιτυχώς ανά το παγκόσμιο και έχουν γεννηθεί περισσότερα από πέντε εκατομμύρια νεογνά με τη μέθοδο αυτή, τα μισά των οποίων καταγράφονται τα τελευταία έξι χρόνια.

Είναι πολλές φορές δύσκολο να ζητήσει κανείς συμβουλές σε θέματα γονιμότητας. Ωστόσο η εξαιρετικά αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μας στοχεύει στο να παρέχει στους ασθενείς μας προσωπική φροντίδα και κατανόηση. Όλες οι εργασίες μας είναι εξ ολοκλήρου εστιασμένες στην ασθενή και σκοπός μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία και στήριξη.

Με τη συμβολή της ομάδας ειδικών στους τομείς γονιμότητας και γυναικολογίας, προσφέρουμε συμβουλές και θεραπείες σε όλες τις πτυχές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, γυναικολογίας, και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ζευγάρια που δεν είναι σε θέση να συλλάβουν μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σχετικά απλές τεχνικές, όπως τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος συνουσίας και την πρόκληση ωορρηξίας, όσο και πιο προηγμένες θεραπείες (μέσω συνεργατών μας), όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και η εξωσωματική γονιμοποίηση με τη χρήση σπέρματος ή αυγού από δότη (IVF/ICSI).

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Ιατρικό Κέντρο και μέσω των συνεργατών μας περιλαμβάνουν:

Πρόκληση ωορρηξίας

Πρόκληση ωορρηξίας είναι η τεχνική διέγερση των ωοθηκών για να παράγουν ωάρια και πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που η παραγωγή ωαρίων δεν είναι ικανοποιητική.

Ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI)

Ενδομήτρια σπερματέγχυση  (IUI) είναι η θεραπεία που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του σπέρματος μέσα στη μήτρα της γυναίκας για να διευκολυνθεί η γονιμοποίηση. Ο στόχος του IUI είναι ν’ αυξήσει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που φθάνουν στις σάλπιγγες και κατ’ επέκταση ν’ αυξήσει τις πιθανότητες σύλληψης. Δείγμα σπέρματος καθαρίζεται και επεξεργάζεται σε κλινικό εργαστήριο επιτρέποντας το διαχωρισμό και τη συγκέντρωση των κινητικών σπερματοζωαρίων σε σχετικά μικρές ποσότητες.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η συμβατική Εξωσωματική Γονιμοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια γονιμοποιούνται από τα σπερματοζωάρια έξω από τη μήτρα,. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον ορμονικό έλεγχο της διαδικασίας της ωορρηξίας και τη λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες της γυναίκας προκειμένου να γονιμοποιηθούν από το σπέρμα μέσα σε καλλιεργητικό υγρό. Το γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα, με σκοπό να δημιουργήσει μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

Ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI)

Η ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI) περιλαμβάνει την έγχυση ενός μόνο σπερματοζωαρίου σε ένα ώριμο ωάριο με σκοπό να το γονιμοποιήσει. Το γονιμοποιημένο ωάριο (έμβρυο) μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα της γυναίκας. Τα ωάρια και το σπέρμα συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Εργαστήριο. Η διαδικασία γίνεται κάτω από ένα μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές μικροχειρισμού. Ένα μόνο σπερματοζωάριο εκχύνεται στο κάθε ώριμο ωάριο και η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται μετά από 18-22 ώρες. Τα έμβρυα που αναπτύσσονται παρακολουθούνται και ελέγχονται για 3-5/6 μέρες, μέχρις ότου το έμβρυο μεταφερθεί στην κοιλότητα της μήτρας.

PGD/PGS – Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση/προεμφυτευτικό γενετικό screening

Η Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (Preimplantation Genetic Diagnosis – PGD / Preimplantation Genetic Screening - PGS) είναι μέθοδος κατά την οποία εντοπίζονται πιθανές χρωμοσωμιακές ανωμαλίες ή γίνεται ανίχνευση γενετικών νοσημάτων στα έμβρυα πριν την μεταφορά τους στη μήτρα της γυναίκας. Το PGD/PGS μπορεί να προσφερθεί για διάφορες γενετικές παθήσεις και σύνδρομα. Κοινές γενετικές παθήσεις που μπορούν να προληφθούν με την μέθοδο PGD/PGS είναι οι χρωμοσωμιακές ανωμαλίες (π.χ. Σύνδρομο Down), θαλασσαιμία, κυστική ίνωση, σύνδρομο εύθραυστου Χ, φυλοσύνδετες διαταραχές κτλ. Στην Κύπρο όπου η συχνότητα των ατόμων που φέρουν το γονίδιο της β-θαλασσαιμίας είναι ψηλή στον πληθυσμό, το PGD είναι εξαιρετικής σημασίας.

Δωρεά Ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων γίνεται τις περισσότερες φορές όταν το ζευγάρι θέλει να αποκτήσει παιδί, αλλά οι ωοθήκες της γυναίκας δεν είναι πλέον ικανές να παράγουν καλής ποιότητας ωάρια ή καθόλου ωάρια.

Δωρεά Σπέρματος

Το Κέντρο με το οποίο συνεργαζόμαστε παρέχει πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος που ακολουθεί  τις δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και συνάδει με την κυπριακή νομοθεσία. Η τράπεζα σπέρματος του Κέντρου διατηρεί κρυοσυντηρημένα δείγματα σπέρματος, τα οποία μαζεύονται από αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες σπέρματος.

Κρυοσυντήρηση Γαμετών (Σπερματοζωαρίων/Ωαρίων)

Τόσο τα ωάρια όσο και τα σπερματοζωάρια έχουν την δυνατότητα να κρυοσυντηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διατηρούνται στους -196 βαθμούς Κελσίου και αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου.

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η κρυοσυντήρηση των εμβρύων, τόσο κατά το στάδιο ανάπτυξής τους όσο και στο στάδιο της βλαστοκύστης είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για τα ζευγάρια που έχουν επιτύχει τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού εμβρύων και μετά την εμβρυομεταφορά υπάρχουν επιπλέον έμβρυα καλής μορφολογίας και ποιότητας.

Υστεροσαλπιγγογραφία

Η Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) είναι η εξέταση με ακτίνες X της μήτρας, των σαλπιγγών και της περιοχής γύρω από αυτά. Διενεργείται συχνά σε γυναίκες που δυσκολεύονται να κυοφορήσουν.

Υστεροσκόπηση και υστεροσκοπική εξέταση υπό γενική αναισθησία

Υστεροσκόπηση είναι η εξέταση της ενδομητρικής κοιλότητας με ενδοσκόπιο, που εισάγεται διαμέσου του τραχήλου. Επιτρέπει τη διάγνωση ενδομήτριας παθολογίας.

Πληροφορίες

Φωτογραφίες